ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
การป้องการการทุจริต
งานนักทรัพยากรบุคล
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25656เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ ครั้งแรกเปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยแรกเปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม และการปรึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่1) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอห้วยราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอห้วยราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอห้วยราช เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.เมืองโพธิ์เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.เมืองโพธิ์เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสภา
อำนาจหน้าที่
คำร้องต่างๆ
งานบริการ
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.9.151
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,116,643

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

สาระอื่นๆ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.