หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานนโบายและแผน
งานนักทรัพยากรบุคล
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานบริการ
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายธรรมนูญ แสนสนาม
ปลัด อบต.


นายฉัตรชัย กระแสโสม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุเมธ ดาราคำ
รองปลัด อบต.


นางนันทิยา วงษ์สำแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา่ร


นางปาริชาติ คำฤาเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางฉตารักษ์ อาจทวีกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายประดิษฐ ทองทัพไทย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายสำรวย ศรีบท
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ


นายอานนท์ อะโรคา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นางสาวศุภลักษณ์ ตาไล
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นายเสกสรร เพ็ชรศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนรินทร์นิภัทร ทองทา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางอนิศรา เครืองรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หัวข้อหลัก
งานสภา
คำร้องต่าง
หัวข้อหลัก
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.97.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 296,397

หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.