หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานนโบายและแผน
งานนักทรัพยากรบุคล
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานบริการ
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภาบริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
โครงสร้างส่วนราชการ-อบต.
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งานนโบายและแผน
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานนักทรัพยากรบุคล
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
งานการเงิน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานงบการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานเลือกตั้ง
ประกาศต่างๆ
งานบริการ
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการประชุมประจำเดือน
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แบบคำร้องต่างๆ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางร้องเรียน
สถิติรายงานร้องทุกข์-ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์
คู่มือการจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
พระราชบัญญิติ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานการให้บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานสภา
คำร้องต่าง
หัวข้อหลัก
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.97.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 296,285

หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.