ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานนักทรัพยากรบุคล
การป้องการการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565


  หน้าแรก     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการเปิดอ่าน
     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานเปิดอ่าน
     การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565เปิดอ่าน
     การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์เปิดอ่าน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องมตรฐาน จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ องห้วยราช จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 61-30 เมษายน 2562)เปิดอ่าน
งานสภา
อำนาจหน้าที่
คำร้องต่างๆ
งานบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
สาระอื่นๆ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.225.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 461,828

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.