หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานนโบายและแผน
งานนักทรัพยากรบุคล
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานบริการ
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางญาตา เมืองจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ว่าง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางอุมารินทร์ ทะยานรัมย์
ครู


นางยุพิน ผลเจริญ
ครู


นายสุมาตร เจียมรัมย์
ครู


นางสาวกนกวรรณ พะนุมรัมย์
คนงานทั่วไป


นางสาวญาณิษา กุมรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสิรินภา เพ็ชรศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาววิลาสินี ท้องที่พิมาย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวกรรณิการ์ อะเพื่อนรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
หัวข้อหลัก
งานสภา
คำร้องต่าง
หัวข้อหลัก
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.97.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 296,273

หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.