ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานนักทรัพยากรบุคล
การป้องการการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางญาตา เมืองจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายปราชญ์ณา ทองงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอุมารินทร์ ทะยานรัมย์
ครู


นางยุพิน ผลเจริญ
ครู


นายสุมาตร เจียมรัมย์
ครู


นางสาวกนกวรรณ พะนุมรัมย์
คนงานทั่วไป


นางสาวญาณิษา กุมรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสิรินภา เพ็ชรศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาววิลาสินี ท้องที่พิมาย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวกรรณิการ์ อะเพื่อนรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
งานสภา
อำนาจหน้าที่
คำร้องต่างๆ
งานบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
สาระอื่นๆ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.225.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 461,801

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.